Bunkersloper rekent op vrijspraak

16 05 2017

In 2013 werd in Kluizen een bunker van de Hollandstellung illegaal gesloopt. Het protest dat toen vanuit diverse hoeken oprees, resulteerde in een stevige boete voor de dader: 12.000 euro waarvan 9.000 euro effectief. De  dader, Daniel V.  – een Evergemnaar ‘van goeden huize’ zoals dat heet – poogde vervolgens de schuld in de schoenen te schuiven van de Evergemse ambtenaren en ging in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Onlangs kwam de zaak opnieuw voor. De procureur-generaal kon zich wel vinden in een verminderde herstelvordering, lazen we in de pers.  Zal de sloper er in slagen om alsnog aan de terechte boete te ontkomen ? Zoja, dan zal dat meteen een signaal zijn voor andere erfgoedbarbaren om verder te gaan met de sloop van oude bunkers. Op 8 juni 2017 volgt het arrest.

Bunker Hollandstellung 1914-1918 (gesloopt juni 2013)

3 07 2013

Bunker Hollandstellung 1914-1918 (gesloopt juni 2013)

Het einde van een bunker

20 06 2013
Op 20 juni 2013 werd deze honderd jaar oude bunker vernield

Op 20 juni 2013 werd deze honderd jaar oude bunker vernield

Straks wordt de  Eerste Wereldoorlog herdacht. Dan is het honderd jaar geleden dat Vlaanderen in het oog van een wereldstorm terechtkwam.  Bij zo’n verjaardag is het goed even stil te staan bij de nog tastbare herinneringen aan die verschrikkelijke wereldbrand. De Westhoek heeft zijn slagvelden, loopgraven en soldatenkerkhoven maar ook elders in Vlaanderen zijn er sporen te vinden. In de grensstreek tussen Oost-Vlaanderen en Zeeland bijvoorbeeld. Daar trokken de Duitse bezetters de Hollandstellung op. Een betonnen bunkerlinie van Knokke tot Antwerpen, bedoeld als barrière tegen een mogelijke invasie vanuit het neutrale Nederland. Wie in de grensstreek rondtoert kan er niet naastkijken en ziet bunkers middenin de weilanden en velden of op boerenerven en in tuinen. Het zijn sombere getuigen van de ellende die de Eerste Wereldoorlog met zich meebracht. Getuigen ook van een belangrijke brok geschiedenis en in die zin is het maar logisch dat dit oorlogserfgoed met enig respect behandeld wordt.

 

Niet iedereen denkt er echter zo over. Voor sommigen zijn de oude bunkers niet meer dan vervelende obstakels. Een schrijnend voorbeeld daarvan speelde zich onlangs af in Ertvelde-Kluizen. Daar, op een erf langs de oude verbindingsweg tussen Kluizen en Ertvelde stond tot nu toe een bunker van de Hollandstellung, verborgen tussen het groen, omringd door een dozijn rode beuken in de schaduw van een vervallen huisje. Natuur, beton en geschiedenis waren er op een bijzondere manier met elkaar verstrengeld geraakt.

De verhuurder en eigenaar van het erf , de heer D.V., voorzitter van de plaatselijke Unizo-afdeling, zag het enigszins anders. Blijkbaar sloeg de schrik hem om het hart toen bekend raakte dat binnenkort een aantal bunkers van de Hollandstellung als historisch erfgoed zullen erkend worden. Hij vreesde dat daardoor de waarde van de bouwgrond waarop de bunker stond in het gedrang zou komen. Bijgevolg vond hij er niks beter op dan de betonprikkers op de bunker los te laten. Een dag boren, hakken en drillen leverde ’s avonds al een berg betonbrokken en stalen gebinten op. De tweede dag werd de rest in de vernieling geboord. Meteen het einde van een honderd jaar oude bunker en een brok historisch erfgoed.

Voor de afbraak

Voor de afbraak

Tijdens de afbraak

Tijdens de afbraak

Na de afbraak

Na de afbraak

Bunker en tuin in puin

20 06 2013

Bunker en tuin in puin

Vernielde bunker in Kluizen

20 06 2013

Vernielde bunker in Kluizen

Op 20 juni 2013 werd in Kluizen nog maar eens een bunker uit de Eerste Wereldoorlog vernield. Een triest voorbeeld van hoe sommigen omgaan met historisch erfgoed.

Bunker aan Moervaart – Spanjeveer

2 09 2011

Dit exemplaar ligt aan het Spanjeveer, ergens tussen Mendonk en St. Kruiswinkel. De Moervaart was al in de middeleeuwen een belangrijke verkeersader in dit stukje Oost-Vlaanderen. Voor de Spaanse troepen van Keizer Karel en diens zoon Filips was het een verdedigingslinie en uit die tijd dateert de benaming Spanjeveer. Wellicht lag hier in de zestiende eeuw ooit een wachtpost van de Spanjaarden. Van recentere datum is deze bunker die waarschijnlijk uit de eerste wereldoorlog dateert. Mooi gelegen langs het water. De oevers van dit stukje Moervaart zijn trouwens ideaal voor een wandeling.

Bunker in bos

4 06 2011

Deze bunker ligt verborgen in een uitloper van de Lembeekse bossen, langs een landweg, dichtbij Oosteeklo.

Aan de rand van de Lembeekse bossen

3 06 2011

Wie van Oosteeklo richting Lembeke rijdt ziet aan de linkerkant open velden waarin een viertal bunkers te zien zijn. Blijkbaar werd dit gebied beschouwd als strategisch belangrijk en werd er dus extra aandacht besteed aan de verdedigingslinie met bunkers en kazematten.

Bunker in Abdijstraat, Oosteeklo

3 06 2011

Aan de rand van de Lembeekse bossen zijn er nog enkele mooie exemplaren te vinden van bunkers uit de Eerste Wereldoorlog. Zoals deze in de Abdijstraat in Oosteeklo.

Bunkertje 2011

2 06 2011Een stukje erfgoed uit de Grote Oorlog. Ergens tussen 1914 – 1918 gebouwd. Anno 2011 groeit er een boom in en hij wordt gebruikt door sluikstorters …